Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pełna treść klauzuli link

MODERN Tomasz Szkudlarek ul. Podborna 4 45-634 Opole, jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.), informuje, że Pani/Pana dane osobowe gromadzone będą wyłącznie w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Informujemy, iż jest Pani/Pan uprawniona/y do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz usunięcia tych danych.

Wypełniając powyższy formularz kontaktowy potwierdzają Państwo, iż zapoznali się z naszą Polityką prywatności

Wypełniając powyższy formularz kontaktowy potwierdzają Państwo, iż zapoznali się z naszą polityką prywatności link

Dbając o prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, poniżej zamieszczamy informacje na temat danych osobistych pobieranych w momencie wejścia na www.wioletta-szkudlarek.pl oraz przy rejestracji w celu otrzymywania newslettera.

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Dane uzyskane z Google Analytics mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Jeżeli zapisujesz się do Newslettera, Twoje dane będą przetwarzane w celu rozesłania naszego Newslettera, na który wyrażasz zgodę rejestrując się w serwisie. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wybór tej opcji w treści Newslettera.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE “RODO” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu www.wioletta-szkudlarek.pl  jest Modern Tomasz Szkudlarek ul.Podborna 4 45-634 Opole NIP 911 163 37 18. Oraz
MODERN przetwarza dane osobowe w celach:

sprzedaży produktów oferowanych przez NATURHOUSE – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes MODERN – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z konsultacji.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi konsultacji, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
Odbiorcami danych osobowych będą:

podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne MODERN I NATURHOUSE w celu obsługi portalu, a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością NATURHOUSE I MODERN na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,
uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do MODERN z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.